Helaas maar waar is het ons ook overkomen. Tijdens onze renovatie zijn we op een lekkage gestuit, naar alles wat we hebben geprobeerd om het tegen te houden is het helaas niet gelukt en waren we genoodzaakt om een┬álekdetectie in te schakelen. Hun konden de nodige materiaal gebruiken om de lekkage snel op te sporen…